logo

Ogłoszenie o zamówieniu na „Dokończenie robót w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie”

dot.: zamówienia publicznego

Numer sprawy: ZP/POLiS – 5/2014

Zadania:

1. Dokończenie projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji i
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie – w formule projektuj i buduj;

2. Modernizacja istniejącej nawierzchni drogi, zatok postojowych oraz chodników wraz
infrastrukturą techniczną , na terenie oczyszczalni ścieków w Stegnie – w formule buduj;

3. Remont i modernizacja pompowni PS 3a, w w Stegnie – w formule projektuj i buduj.

 

Numer ogłoszenia BZP: 138628 – 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015

 

Poniżej zamieszczamy potrzebne dokumenty, w związku z dużą ilością dokumentów dokumentacja z załączników 6,7 i 8 została umieszczona jako skompresowany plik. Po pobraniu prosimy rozpakować archiwum.

Załącznik 1 – ogłoszenie opublikowane w BZP

Załącznik 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 3 – wzór umowy 

Załącznik 4 – formularze 

Załącznik 5 – formularze w wersji edytowalnej

Załączniki techniczne:

katalog Oczyszczalnia_Stegna_2

katalog Pompownia PS-3a_Stegna

katalog Droga_OS_Stegna

 

UWAGA

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadane pytania związane z w.w. przetargiem

Załącznik – odpowiedzi do pytań

 

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze ofert

Załącznik – zawiadomienie o wyborze ofert

 

UWAGA

Informujemy, że nastąpiła pomyłka w opisie ostatniego załącznika który jest informacją z sesji otwarcia ofert a nie jak wyżej napisano zawiadomieniem o wyborze ofert.  Dnia 07.07.2015 została wybrana oferta dotycząca wykonawcy na w.w. zamówienie. Informację odnośnie wybranej oferty zamieszczamy w załączniku poniżej.

Załącznik – informacja odnośnie wybranej oferty.

 

 

W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem plików proszę się kontaktować na adres mailowy piotr@pkmierzeja.pl