logo

Ogłoszenie o zamówieniu na: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji 5 zadań budowlanych w ramach projektu współfinansowanego z POIiŚ ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

dot.: zamówienia publicznego

Numer sprawy: ZP/POIiS- 4 /2015

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru
inwestorskiego nad robotami przy realizacji 5 zadań budowlanych w ramach
projektu współfinansowanego z POIiŚ ”Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia BZP: 7241 – 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015

Poniżej zamieszczamy potrzebne dokumenty:

Załącznik 1 – ogłoszenie przesłane do BZP

Załącznik 2 – korekta ogłoszenia BZP

Załącznik 3 – SIWZ

Załącznik 4 – załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

 

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze ofert

Załącznik 5 – zawiadomienie o wyborze ofert

 

W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem plików proszę się kontaktować na adres mailowy piotr@pkmierzeja.pl