logo

Zamówienie uzupełniające z wolnej ręki

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” w Stegnie informuje, że w dniu 06.10.2015 roku wszczęło postępowanie uzupełniające z wolnej reki którego przedmiotem zamówienia jest:

a) opracowanie rozwiązania wzmocnienia żelbetowej ścianki działowej w zbiorniku reaktora biologicznego 4.3.1A zgodnie z ekspertyzą firmy SIGMA-PROJECT z dnia 02.10.2015 roku,

b) wykonanie robót budowlano montażowych zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem.

 

Załącznik 1 – zamówienie uzupełniające